Shiozaki-bldg 1F, 7-1 Shinjuku-cho, Numazu-City,Shizuoka 410-0048 Japan